Simbaoptic - Lựa chọn thuộc về bạn - ZAMA 89050

Total: $120

ZAMA 89050

ZAMA 89050

GIÁ TOÀN QUỐC: 2,400,000 đ

- Cầu kính : 18mm
- Chiều ngang tròng kính : 50mm
- Chiều dài càng kính : 143mm
- Tính năng: có thể ráp được cận, viễn ,loạn, và tròng kính mát có độ
GIÁ NIÊM YẾT TRÊN TOÀN QUỐC : 2,400,000 VNĐ.

Sản phẩm khác

OW 88049

OW 88049

  • 1,825,000 ₫
OW 88051

OW 88051

  • 1,825,000 ₫
OW 88059

OW 88059

  • 1,825,000 ₫
OW 88066

OW 88066

  • 1,825,000 ₫
OW 88067

OW 88067

  • 1,825,000 ₫
OW 88069

OW 88069

  • 1,825,000 ₫
OW 88070

OW 88070

  • 1,825,000 ₫
OW 88071

OW 88071

  • 1,825,000 ₫
VIRTUE 4002

VIRTUE 4002

  • 1,250,000 ₫