Simbaoptic - Lựa chọn thuộc về bạn - CROSSTOUR 5260

Total: $120

CROSSTOUR 5260

CROSSTOUR 5260

GIÁ TOÀN QUỐC: 980,000 đ

- Cầu kính : 23mm
- Chiều ngang tròng kính : 48mm
- Chiều dài càng kính : 148mm
- Chất liệu: Metal
GIÁ NIÊM YẾT TRÊN TOÀN QUỐC : 980,000 VNĐ.

Sản phẩm khác