Simbaoptic - Lựa chọn thuộc về bạn - ORIGINAL WRITE 66237

 

Total: $120

ORIGINAL WRITE 66237

ORIGINAL WRITE 66237

GIÁ TOÀN QUỐC: 1,250,000 đ

- Cầu kính : 18mm
- Chiều ngang tròng kính :49mm
- Chiều dài càng kính : 145mm
- Chất liệu: β-Titan
GIÁ NIÊM YẾT TRÊN TOÀN QUỐC :1,250,000.00 VNĐ.

Sản phẩm khác

OW 66003

OW 66003

  • 1,250,000 ₫
OW 66005

OW 66005

  • 1,250,000 ₫
OW 66006

OW 66006

  • 1,250,000 ₫
OW 66013

OW 66013

  • 1,250,000 ₫
OW 66018

OW 66018

  • 1,250,000 ₫
OW 66020

OW 66020

  • 1,250,000 ₫
OW 66023

OW 66023

  • 1,250,000 ₫
OW 66025

OW 66025

  • 1,250,000 ₫
OW 66027

OW 66027

  • 1,250,000 ₫
OW 66028

OW 66028

  • 1,250,000 ₫